U

Ubytovanie

HOTEL CITY

Cenník ubytovania – Price list – Preisliste

Jednolôžková izba
Single room – Einbettzimmer
59€
Dvojlôžková izba
Double room – Zweibettzimmer
69€
Apartmán
Suite – Appartement
79€
Apartmán 2
Suite – Appartement
99€
Prísteľka
Extra bed - Zusatzbett
17€
Miestna daň na osobu a noc
Local charge /person/night
Ortlicher Mehwersteuer /person/Nacht
1,10€

Náš hotel poskytuje osobitné zľavy pre ubytovanie.

V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky. The price includes breakfast .

Ceny sú vrátane 20% DPH.
Prices are inclusive of 20% VAT.

 

Storno podmienky

 1. Klient má právo kedykoľvek pred začatím pobytu odstúpiť od čerpania pobytu, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia hotelu Hotel City. Pri odstúpení od čerpania pobytu  je klient povinný uhradiť hotelu Hotel City storno poplatok podľa bodu 2. Klient súhlasí s tým a berie na vedomie, že storno poplatok bude  započítaný do zaplatenej ceny pobytu a hotel Hotel City vráti klientovi iba zaplatenú cenu pobytu zníženú o storno poplatok.

 2. Výška storno poplatkov podľa predchádzajúceho bodu je nasledovná:

 

Storno poplatky sa účtujú nasledovne, ak doba medzi nástupom na pobyt a odstúpením od čerpania pobytu je:

30 a viac dní ...............................storno poplatok sa neúčtuje

29 – 10 dní ...................................50 % z celkovej ceny pobytu

9 a menej dní..............................100 % z celkovej ceny pobytu

3. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu. Za takéto doručenie sa môže považovať aj elektronická pošta ak je obojstranne potvrdená.

4. V prípade ukončenia pobytu pred dohodnutým termínom má hotel Hotel City právo na úhradu dohodnutej  sumy za pobyt v plnej výške.

5.  Ak klient nemôže z vážnych dôvodov a preukáže to hodnoverným písomným potvrdením /vážne ochorenie alebo úmrtie v rodine, živelná pohroma / využiť objednané služby v dohodnutom termíne, hotel Hotel City môže ponúknuť podľa možností iné obdobie na čerpanie pobytu. V tomto termíne nebude hotel Hotel City účtovať storno poplatok za služby v pôvodnom termíne.

6. Hotel City môže ponúknuť klientovi možnosť vyčerpať si pobyt v inom termíne. Táto možnosť je riešená s každým klientom individuálne podľa aktuálnej obsadenosti hotela a nie je poskytovaná automaticky.

7. V prípade kúpy darčekového poukazu, poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné finančné kompenzácie. Poukaz nie je možné refundovať (storno poplatok: 100%).

 

Tieto storno podmienky platia pre všetky individuálne rezervácie ubytovania a pobytov v hoteli Hotel City, ktoré boli uskutočnené osobne, telefonicky, e-mailom alebo inou formou. Pre skupinové rezervácie platia osobitne stanovené podmienky určené individuálne.